Payment Method

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

I. THANH TOÁN ONLINE QUA THẺ ATM NỘI ĐỊA 

Khách hàng thanh toán số tiền mua hàng bằng thẻ ATM nội địa của  ngân hàng trong nước phát hành có kết nối với cổng thanh toán theo danh sách dưới đây:

Để thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa, thẻ của khách hàng phải được đăng ký sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến, hoặc ngân hàng điện tử của Ngân hàng.

Giao dịch được ghi nhận là thành công khi khách hàng nhận được thông báo từ hệ thống  trả về trạng thái “Giao dịch thành công” (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ). 

II. THANH TOÁN QUA VÍ ĐIỆN TỬ 

Hazzys Việt Nam hỗ trợ thanh toán qua Ví điện tử VN Pay. Để sử dụng dịch vụ thanh toán, quý khách cần nạp tiền vào Ví thanh toán và thanh toán đơn hàng.