Hướng dẫn thanh toán qua INTERNET BANKING

Thông tin nhận thanh toán chuyển khoản của Hazzys Việt Nam Online:

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
Chủ tài khoản: Bùi Thị Hải
Số tài khoản: 123808868888
Nội dung: Tên khách hàng + Hazzys Online