Hệ thống của hàng

11 Trung tâm trên toàn quốc

 • Hazzys Outlet Saigon Pearl

  Address: 1st Floor,Opal Tower Building, 92 Nguyen Huu Canh Street, 22 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
  Emai: hazzysvn.mkt@gmail.com
  Phone: 0962724988

 • Hazzys Outlet Phuong Dong

  Address: 1st Floor, Phuong Dong Golf Course, Tan My Street, Cau Dien Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City
  Emai: hazzysvn.mkt@gmail.com
  Phone: 0868875665

 • UTAA Capital Place

  Address: B1 Floor, Capital Place Building, 29 Lieu Giai Street, Ba Dinh District, Hanoi City
  Emai: mkt@viendongfashion.com
  Phone: 0903219656

 • Premium Golf Outlet Mega Grand World

  Address: Premium Golf Outlet, TMDV PT2.TV-169 Apartment, Mega Grand World, Vinhomes Ocean Park 3, Nghia Tru Village, Van Giang District, Hung Yen Province
  Emai: hazzysvn.mkt@gmail.com
  Phone: 0868875665

 • My Golf FLC Sam Son Proshop

  Address: My Golf, FLC Golf Links Sam Son Resort, Thanh Nien Lane, Quang Cu Ward, Sam Son City, Thanh Hoa Province
  Emai: hazzysvn.mkt@gmail.com
  Phone: 0868875665

 • My Golf FLC Ha Long Proshop

  Address: My Golf Store, FLC Ha Long Resort, Nguyen Van Cu Lane, Hong Hai Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province
  Emai: hazzysvn.mkt@gmail.com
  Phone: 0868875665

 • My Golf, Sono Belle Song Gia Resort Proshop

  Address: My Golf Store, Song Gia Resort, Luu Kiem Village, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
  Emai: hazzysvn.mkt@gmail.com
  Phone: 0868875665

 • My Golf Phoenix Proshop

  Address: My Golf Store, Rong Vong - Rong Can Hamlet, Lam Son Village, Luong Son District, Hoa Binh Province
  Emai: hazzysvn.mkt@gmail.com
  Phone: 0868875665

 • Hazzys Vincom Ba Trieu

  Address: 3rd Floor - A Tower, Vincom Ba Trieu Shopping Center, 191 Ba Trieu Lane, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City
  Emai: hazzysvn.mkt@gmail.com
  Phone: 0865512534

 • Hazzys Phuong Dong Golf Course

  Address: 1st Floor, Phuong Dong Golf Course, Tan My Street, Cau Dien Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City
  Emai: hazzysvn.mkt@gmail.com
  Phone: 02432000751

 • 2024 - UTAA Vincom Ba Trieu

  Address: 3rd floor, Vincom Center Ba Trieu, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung district, Ha Noi City
  Emai: mkt@viendongfashion.com
  Phone: 090 321 9656